Uitbreiding van Speeltuin Zandmeren gepland voor volgend seizoen

In de gemeente Maasdriel heeft de speeltuin bij De Zandmeren een triomfantelijk succes behaald. Het blijkt een geliefde bestemming te zijn voor jong en oud. Gezien het aanhoudende enthousiasme is besloten tot een uitbreiding van de speelvoorzieningen met een aantal extra toestellen. In nauwe samenwerking met de naburige Buitenschoolse Opvang (BSO’s) is een zorgvuldige inventarisatie gemaakt van benodigde aanvullingen. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer speeltoestellen voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot en met 5 jaar. Hierbij wordt gedacht aan veilige klim- en klautermogelijkheden, een wipkip en een schommel.

Deze nieuwe speeltoestellen zullen vóór de aanvang van het volgende speelseizoen (voorjaar 2024) worden geïnstalleerd. Naast de toestellen zijn ook enkele aanpassingen in de infrastructuur voorzien. Zo wordt er een hekwerk aangelegd tussen de speeltuin en de aangrenzende straat. Langs de waterzijde wordt een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. In de peuterzone wordt extra nadruk gelegd op veiligheid door de plaatsing van een hekje voorzien van kinderslot. Tot slot wordt het comfort voor bezoekers vergroot door toevoeging van extra zitgelegenheden en prullenbakken.

veiligheidscontrole bandenpomp Aakstraat ontucht boekenwinkel rechtbank Stichting Kunstweek dorpsraad velddriel statushouders Cambium College Hedelse brug koopwoning Leijensteinstraat koopkracht incontinentiemateriaal