Onderzoek naar Mogelijkheden voor de Opvang van Vluchtelingen in Maasdriel

Met de naderende Spreidingswet in het vooruitzicht, die vereist dat alle gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen, staat de gemeente Maasdriel voor de taak om mogelijke oplossingen te onderzoeken. Op dit moment biedt EuroParcs aan de Maas in Maasdriel onderdak aan 300 Oekraïense vluchtelingen, terwijl bijna 20 anderen zijn ondergebracht bij particuliere inwoners. De gemeente bereidt zich voor op mogelijke uitbreiding van deze opvang, afhankelijk van de behoeften en doelgroepen.

Verkennen van Diverse Scenario's

In de komende periode zal de gemeente Maasdriel vier scenario's nader onderzoeken. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de input van inwoners en ondernemers. Deze inbreng zal worden verzameld via een vragenlijst die beschikbaar is vanaf 23 oktober en wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Citisens.

Overweging van Verlenging van de Opvang voor Oekraïners

Gezien de aanhoudende oorlogssituatie in Oekraïne overweegt de gemeente de verlenging van de opvang voor Oekraïense vluchtelingen bij EuroParcs aan de Maas. Deze verlenging biedt rust en continuïteit aan degenen die hier een veilig toevluchtsoord hebben gevonden. Bovendien heeft deze verlenging geen negatieve invloed op de beschikbaarheid van koop- en huurwoningen.

Flexwoningen voor Verschillende Doelgroepen en Statushouders

De gemeente onderzoekt eveneens de mogelijkheid om flexwoningen te realiseren om te voorzien in de behoefte aan huisvesting voor urgente woonsituaties, senioren en jongeren. Daarnaast biedt dit een oplossing om statushouders sneller onderdak te bieden, gezien de verplichting van iedere gemeente om te voldoen aan de taakstelling van het Rijk. In 2023 dient Maasdriel 72 statushouders te huisvesten, wat in lijn is met de voortdurende hoge vraag naar woningen.

Mogelijkheden voor de Opvang van Jonge Vluchtelingen

De gemeente onderzoekt tevens de opties voor kleinschalige opvang van jonge vluchtelingen in Maasdriel. Er is een grote noodzaak voor huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers), die onder de 18 jaar zijn en zonder begeleiding naar Nederland zijn gekomen om asiel aan te vragen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat dit jaar nog 4.700 plaatsen nodig zijn voor deze groep.

Opvang van Vluchtelingen in het Algemeen

De opvang van vluchtelingen wordt als een nationale prioriteit beschouwd. Gezien de urgentie en de invoering van de Spreidingswet, die van alle gemeenten in Nederland een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen vereist, onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een tijdelijke noodopvanglocatie van ongeveer 12 maanden voor circa 100 vluchtelingen.

Onderzoek en Betrokkenheid van de Gemeenschap

De gemeente stelt betrokkenheid van inwoners en ondernemers in Maasdriel hoog in het vaandel. Daarom nodigen zij u uit om uw ervaringen met de huidige opvang van Oekraïense vluchtelingen te delen, evenals uw ideeën en zorgen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in brede zin. U kunt uw inbreng delen via een (online) vragenlijst die beschikbaar is van 23 oktober tot 6 november op vluchtelingenmaasdriel.nl, uitgevoerd door Onderzoeksbureau Citisens. Voor degenen die de voorkeur geven aan een papieren vragenlijst, is het mogelijk om contact op te nemen met Onderzoeksbureau Citisens via 0800 75 75 755 (gratis) vanaf 23 oktober of een vragenlijst op te halen bij het gemeentehuis in Kerkdriel, verkrijgbaar bij de receptie.

De gemeente Maasdriel streeft naar een zorgvuldige en doordachte aanpak van de vluchtelingenopvang, waarbij alle relevante belangen worden meegewogen.

26lytham Maayenbogerd De Raaf Bern chantage routekaart LAVG zwemwater verblijfsvergunning ventilatie Wethouder Sørensen Hoenderveld brandweer DHL Rivierfront Kerkdriel BV