Verlenging Opvang Oekraïense Vluchtelingen op EuroParcs aan de Maas tot april 2025

In een strategisch overleg tussen de lokale autoriteiten en EuroParcs aan de Maas is besloten tot een verlenging van de opvangfaciliteiten voor Oekraïense vluchtelingen op het genoemde resort tot 1 april 2025. Deze stap is genomen in lijn met het recente regeringsbesluit om de lopende opvangmaatregelen te handhaven, gezien de onzekerheid omtrent het einde van de conflictperiode in Oekraïne.

Sinds de aanvang van de opvang in maart 2022 hebben ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen hun tijdelijke thuis gevonden op EuroParcs aan de Maas in Kerkdriel. Een aanzienlijk aantal van hen heeft zich succesvol geïntegreerd in de lokale samenleving, waarbij velen nu actief participeren op de arbeidsmarkt. Kinderen van leerplichtige leeftijd ontvangen adequaat onderwijs, met specifieke aandacht voor taalverwerving.

De gemeenten in de regio hebben een gezamenlijke inspanning geleverd om opvang te faciliteren zonder extra druk op de lokale huisvestingsmarkt te leggen. EuroParcs aan de Maas fungeert als een centraal knooppunt voor ongeveer 300 bewoners, terwijl een additionele groep van circa 16 Oekraïense vluchtelingen wordt ondergebracht in particuliere woningen in de omliggende gebieden.

verkeersongevallenanalyse Halostapad Koningskampen Alem Alcoholwet Haary Booshof Begraafplaats Bossche Poort bladblazer roetfiltertest Minister Slob A.F. De Savornin Lohmanstraat vuurwerkbom basisschool De Pollenhof Tweede wereldoorlog alcoholcontrole