Belangrijke Stap Voorwaarts voor Maatschappelijk Cluster De Woerd in Hedel

Hedel - Het maatschappelijk cluster De Woerd in Hedel heeft groen licht gekregen voor verdere ontwikkeling, waarmee een belangrijke mijlpaal is bereikt. Op donderdag 14 maart 2024 stemde de gemeenteraad in met de voortgang van het project. Dit opent de weg naar de start van de bouw van het cluster vanaf 2028, mits het benodigde budget definitief wordt opgenomen in de meerjarenbegroting.

In nauwe samenwerking met potentiële gebruikers zal de gemeente nu een gedetailleerd programma van eisen opstellen. Dit programma zal zowel voldoen aan wettelijke normen als tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van de toekomstige gebruikers.

Na het vaststellen van de benodigde oppervlakte zal de focus verschuiven naar de optimale indeling van het gebouw. Hierbij zal gekeken worden naar efficiënt ruimtegebruik en multifunctioneel gebruik van verschillende ruimtes op diverse bouwlagen.

Het definitieve programma van eisen en de bijbehorende kostenraming zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierbij zal de betaalbaarheid voor alle betrokken partijen een belangrijk uitgangspunt zijn.

Het bundelen van basisscholen, kinderopvang en diverse maatschappelijke voorzieningen zal aanzienlijke voordelen opleveren voor de inwoners van Hedel. Bovendien staat op locatie De Woerd ook woningbouw gepland.

duurzaam bevrijdingsdag huisvesters Roosendaal scheermesjes wijkraad oorlogsmonumenten woninginbraak overtreding proces verbaal coronatoegangsbewijzen Tweede wereldoorlog sluis De Ooijk enkelband