Aangepaste locatie carbidschieten Rossum

Vorige week maakte de gemeente Maasdriel twee locaties bekend waar carbidschieten dit jaar onder strikte voorwaarden is toegestaan. De gemeente Maasdriel heeft in deze berichtgeving per ongeluk de verkeerde locatie in Rossum genoemd. Carbidschieten is alleen toegestaan op het grasveld ter hoogte van Maasdijk 12.

Dit is de locatie waar de kindervakantieweek wordt georganiseerd. Carbidschieten is dus niet toegestaan op het trapveldje in Rossum.

Meldingsplicht

Wie carbid wil schieten op 31 december is verplicht een melding daarvan te maken bij de gemeente. Degenen die een melding maken of al hebben gemaakt, worden door de gemeente geattendeerd op de locatiewijziging. Daarnaast dient men zich te houden aan de voorschriften uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de coronamaatregelen. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente zullen op oudejaarsdag handhaven op het naleven van de geldende regels.

bestemmingsplanwijziging 26lytham huurdersvereniging Bommelerwaard DHL klimaat afpersing isolatie Wildbeheer Bommelerwaard koopwoning bedrijfsinbraak Veen Opel Corsa AED Tiel Begraafplaats Bossche Poort