N322: Sluis Sint Andries Gedurende 3 Weekenden Afgesloten voor Onderhoud - September 2023

In overeenstemming met de opdracht van Rijkswaterstaat, zal aannemingsbedrijf idverde gedurende een periode van 8 september tot en met 1 oktober 2023 essentiële onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het sluiscomplex St. Andries bij Rossum. Dit onderhoud, dat van groot belang is voor de infrastructuur, zal enige hinder veroorzaken voor zowel weg- als fietsverkeer.

Met als voornaamste doel het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op de rijbaan, zal de N322 ter hoogte van de sluis tijdelijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer gedurende drie opeenvolgende weekenden:

Van 8 september, 19.00 uur, tot en met 11 september, 05.30 uur.
Van 15 september, 19.00 uur, tot en met 18 september, 05.30 uur.
Van 22 september, 19.00 uur, tot en met 25 september, 05.30 uur.

Het weekend van 22 september tot en met 25 september zal fungeren als een reserveweekend. Indien de werkzaamheden volgens planning verlopen, kan dit leiden tot het niet nodig zijn van verdere afsluitingen.

De omleidingsroute zal worden aangegeven met duidelijke gele borden langs de weg. Belangrijk om te vermelden is dat hulpdiensten en bussen onveranderd hun gebruikelijke routes kunnen blijven volgen, maar omgeleid zullen worden via het fietspad.

Sluiscomplex St. Andries bij Rossum
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad, die zullen plaatsvinden van 18 tot en met 21 september, zal de slijtlaag op verschillende locaties worden hersteld. Gedurende deze periode zal er slechts één rijstrook beschikbaar zijn voor fietsers, waarbij verkeersregelaars de doorstroming zullen coördineren.

Onderhoud Waterwegen Zuid-Nederland
Rijkswaterstaat blijft haar verplichting nakomen om de toegankelijkheid van waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rondom het water te waarborgen. In samenwerking met partners streeft Rijkswaterstaat naar het beheer en onderhoud van vaarwegen in Zuid-Nederland, evenals naar de aanleg, het onderhoud en de inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Hoewel we er voortdurend naar streven om de belangen en wensen van diverse belanghebbenden in acht te nemen, is het onvermijdelijk dat tijdelijke hinder en storingen zich soms voordoen. Wij doen er echter alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken en om tijdige communicatie over relevante ontwikkelingen te verzekeren.

belastingontduiking Booster Stichting met je hart handgranaat dientsverband vlindermes gemeentesecretatis mulitfunctioneel centrum getuigen gezocht teek Ouwelsestraat Vissers Ploegmakers B.V. maximumsnelheid Biodiversiteit veerpont