Dorpsraad Velddriel Deelt Kritische Zienswijze over ZOR-plan

Velddriel, 25 september 2023 - De Dorpsraad Velddriel heeft vandaag een formele zienswijze ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel met betrekking tot het voorgestelde Zandmeren Ontsluitingsroute (ZOR)-plan. Hoewel de Dorpsraad erkent dat vele punten uit de Meedenkgroep zijn opgepakt, uit zij grote twijfels over de motivatie achter het ZOR-plan en de daaraan gerelateerde financiële aspecten.

In de zienswijze benadrukt de Dorpsraad het belang van heldere vertrekpunten voor de realisatie van de ZOR. Specifieke punten van zorg betreffen de vaagheid in de toelichting van het voorontwerp omtrent de aanleiding en het doel van het project, met name de ontlasting van de Provincialeweg en het betere bereik van de kern Kerkdriel. De belangrijkste redenen, zoals de buitendijkse woonwijk en de verplaatsing van zandoverslagbedrijven, worden naar de mening van de Dorpsraad onvoldoende belicht.

De Dorpsraad wijst op de onzekerheden met betrekking tot de buitendijkse woonwijk en de verplaatsing van zandoverslagbedrijven, en benadrukt dat een definitief ontwerp Bestemmingsplan met bijbehorend Technisch Ontwerp pas in procedure kan worden gebracht wanneer deze onzekerheden zijn weggenomen. De basis voor zorgvuldige besluitvorming dient volgens de Dorpsraad breder te zijn, met duidelijke financiële onderbouwing en minimale risico's voor de gemeente op de lange termijn.

De Dorpsraad benadrukt de noodzaak van concrete acties vóór de definitieve besluitvorming in december. Dit omvat onder andere het vooraf vaststellen van de Kernenvisie Kerkdriel, randvoorwaardelijke steun van relevante instanties voor de buitendijkse woningbouwplannen, haalbaarheidsonderzoek van de verplaatsing van zandoverslagbedrijven, en een samenhangend "Streefbeeld" voor het betreffende gebied. Ook pleit de Dorpsraad voor een grondige beoordeling van mogelijke stikstofdepositierisico's en duidelijke verkeersanalyses.

De Dorpsraad Velddriel doet een beroep op het College van Burgemeester en Wethouders om de aangedragen punten serieus te overwegen en op te nemen in het definitieve ontwerp van het ZOR-plan. Het uiteindelijke besluit wordt verwacht na zorgvuldige evaluatie van alle genoemde aspecten en mogelijke alternatieven.

blaastest Gasthuistraat leerlingenvervoer statiegeld kalkoen Thijs de Torenwachterstraat Booster Nederlandse Medicijnautoriteit CBG Delwijnsekade Dirk Louter 4 mei waterpijptabak hardloper 's-Hertogenbosch Plataanstraat