Een gapend gat, maar uitgekiend plan

De binnengracht tussen de Zandstraat en het Zaltbommelse stadpark is op dit moment een groot gapend gat. Maar er zit een uitgekiend plan achter. Grote graafmachines brengen de gracht terug in de oorspronkelijke staat, zodanig dat er weer een connectie komt met de buitengracht. Maar dat niet alleen. Binnen het idee van de sanering heeft er ook een grote schoonmaak plaats.

Grote schoonmaak

Archeoloog Twan van Rooij van Bureau RAAP geeft uitleg over de schoonmaak en wat ze aantreffen. Graafwerk in een gebied met een rijke historie heeft zijn warme belangstelling. “Wat je hier ziet is wel en niet bijzonder”, vertelt hij. “Eigenlijk is het wel wat je verwacht, maar daarom niet minder interessant. Je kunt met vrij grote zekerheid vaststellen dat dit stukje Zaltbommel misschien al wel sinds de zestiende eeuw is gebruikt om afval te dumpen. Zo ging dat nu eenmaal, tot aan het einde van de vorige eeuw. Je had als samenleving afval en dat moest je ergens kwijt. Het kwam niet zo nauw. Plek zat en niemand had er last van. Je koos met z’n allen een plek en daar bracht je het naartoe. We proberen het zo goed mogelijk op te ruimen en af te voeren. En tegen de taluds van de uitgebaggerde binnengracht komt straks schone grond.”

Verloop werkzaamheden

De sanering van de binnengracht – inclusief het afvoeren van de vaak met asbest verontreinigde grond – duurt nog tot eind juli 2021. Dan moet de functie van de binnengracht - water dat weer doorstroomt en weer onderdeel vormt van het ecosysteem in en om het park – in ere zijn hersteld. En de connectie met het Gatje van Opa komt weer op de oorspronkelijke plaats. Tussen de Zandstraat en de Kindertuin ligt een buis die in de vorige eeuw nog zorgde voor de doorstroming. Die verbinding krijgt een tweede leven. De binnengracht ter hoogte van restaurant La Provence lijkt daarom ‘doodlopend’, maar is dat straks in ecologisch opzicht zeker niet. Namelijk zodra de pijpleiding tussen vernieuwde binnengracht en het Gatje van Opa in ere is hersteld.  

Eiken

Het ‘nieuwe’ tracé van de binnengracht langs de Zandstraat is ook een klein beetje verlegd, richting Zandstraat. Dat is gedaan om de oude eiken die aan de overzijde van de gracht aan de rand van park staan meer ruimte te bieden. De wortelvertakking van deze bomen is in de loop van de jaren wat in de knel gekomen. Door de verlegging van het tracé krijgen deze monumentale bomen nu weer meer ‘bewegingsvrijheid’ en levensruimte.

stoeptegels statiegeld All-in Werkgeversprijs Peter de Vries Geersteeg 112bommelerwaard Minister Dijkgraaf mulitfunctioneel centrum ANPR covid-19 FIOD coronatoegangsbewijzen De Ooijk Kerkstraat Kleinestraat