Controle bedrijfsverzamelgebouwen Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft op donderdag 1 juli met de brandweer, politie, boa’s, omgevingsdienst en Liander een integrale veiligheidscontrole gehouden. Dit is steekproefsgewijsgedaan bij enkele bedrijfsverzamelgebouwen op bedrijventerrein De Ooijk in Zaltbommel.

Burgemeester Van Maaren is tevreden over de controle: “Dit soort controles doen we preventiefvoor de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. De meeste zaken waren in orde. Decontroleurs hebben enkele milieu overtredingen aangetroffen. Sommige brandblussers warenniet in orde. Het was een fijne samenwerking tussen de verschillende instanties. Zij werdenbovendien goed ontvangen door de bezochte bedrijven.”

Veiligheid vergroten

De overheid heeft onvoldoende zicht op wat zich afspeelt op bedrijventerreinen. Vooral niet inbedrijfsverzamelgebouwen. Het doel van deze controle is de (brand)veiligheid te vergroten. Enom eventuele ondermijnende (criminele) activiteiten aan te pakken. Er is gekeken naar de bouw-en milieuvergunningen, de brandveiligheid, controle op (afwijkend) stroomverbruik, goedearbeidsomstandigheden en illegale bewoning. Ook is gecontroleerd op het naleven van wettenen regels door de verschillende toezichthoudende instanties.

Informerende functie

De controles hebben ook een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht tehebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvangdaarvan is. Aan de andere kant is het voor de bedrijven die we bezoeken, ook een mogelijkheidom vragen te stellen die over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstigebedrijfssituatie.

nov 27, 2022

Wie herkent deze fiets?

Gemeente Zaltbommel
ZALTBOMMEL - De politie heeft deze fiets onder verdachte omstandigheden aangetroffen in…
Nederhemert sleutels Saturnushof Kasja Ollongren Middelkampseweg Westlanderstraat lachgas A15 afstandsonderwijs Opel Corsa sporthal corgelderland-zuid TBS misdaad QR-code