Weinig verrassingen bij integrale controle in Zaltbommel

Op 2 november hebben wij in samenwerking met diverse partners een controle gehouden op 4 locaties. Dit deed de gemeente samen met onder andere Liander, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Werkzaak, brandweer en politie.

Resultaten

Uitgangspunten van de controles waren brandveiligheid, naleving van het bestemmingsplan en controle op inschrijving van de Basisregistratie Personen (BRP). Er werd gekeken of er eventuele overtredingen plaatsvonden bij de woningen (waarvan enkele met bedrijfsfunctie). Tijdens de integrale controle werd energiefraude aangetroffen. Daarnaast zijn er een aantal constateringen gedaan door de verschillende partners waar nader onderzoek naar wordt gedaan. Waar nodig worden maatregelen getroffen of zal er worden gehandhaafd.

Vaker controles

Burgemeester Van Maaren is tevreden over het verloop van de controle: “De partners zijn vriendelijk ontvangen door de bewoners. Dergelijke steekproefsgewijze controles zullen we vaker gaan houden, op verschillende terreinen. Het is van belang dat we een goed beeld hebben van wat er in de gemeente speelt en eventuele ondermijning aanpakken. Zo kunnen we de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente waarborgen.”

Informerende functie

De integrale controles hebben daarnaast een informerende functie. Voor overheidsinstanties is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten allemaal plaatsvinden in de gemeente. En wat de concrete aard en omvang daarvan is. Anderzijds is het voor de te bezoeken locaties ook een mogelijkheid om afstemming te zoeken over vragen die zij hebben over voorschriften die gelden voor hun adres.

donkerstraat oldtimer gedumpt zelfstandige Hedelse brug Minister Van Nieuwenhuizen vrachtwagen Molenachterdijk Gasthuisplein ventilatie bezemwagen 010-groep geldezel VOF Van Wanrooij-Reuvers centrumgebeid