Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB) heeft aangekondigd te zullen stoppen

De in 2018 opgerichte vereniging Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB) heeft aangekondigd te zullen stoppen als initiatief van en voor bewoners van het dorp Zuilichem. De vereniging komt voort uit de voormalige actiegroep “Wij zijn tegen 300 arbeidsmigranten in Zuilichem”.

De actiegroep verzette zich in de zomer van 2017 tegen de komst van een grootschalige huisvesting van 300 tot 400 arbeidsmigranten bij de “Heeren van Suylighem” (HvS). Later bleek in een rechtszaak tussen de gemeente Zaltbommel en de eigenaar dat de toenmalige wethouder Bragt gezegd zou hebben dat de locatie tot wel 700 personen moest kunnen herbergen. Het college zou de communicatie wel voor zijn rekening nemen met de dorpsbewoners. Inmiddels heeft de gemeente een akkoord bereikt van de huisvesting van zo’n 150 migranten bij HvS. Doch onlangs is bekend geworden dat, met de verspreiding van een beperkt aantal brieven direct in de buurt, een paar honderd meter verderop een aanvraag is ingediend voor een tweede locatie van nog eens 150 plekken. De voorzitter van de ZBB, Stef den Tek, haalt aan “het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt en daarover hebben we gisteren overleg gevoerd. Tijdens dit overleg, waar zij tot voor kort -met eigen middelen- toch een stempel wist te drukken op het nieuwe huisvestingsbeleid, werd ook gesproken over het bestaansrecht van de vereniging. De volgende vragen kwamen op: Kan de ZBB nog wel voldoende verschil maken? Waarom zijn er zo weinig dorpsbewoners die een bijdrage leveren aan de ZBB om dat verschil te kúnnen maken? “Kennelijk zijn we er niet in geslaagd om mensen goed wakker te schudden. Er is wel een kleine harde kern die zich verzet, maar het overgrote deel maakt zich (nog) weinig druk. Misschien komt de massa op gang als de noodklok geluid wordt door een ander of als het eenmaal echt zover is dat zaken onomkeerbaar zijn. We weten het niet”, aldus Den Tek.

Toch weer een initiatief voor een tweede grootschalige huisvesting


De initiatiefnemer, Kafra Housing, wekt in de brief de indruk dat met de ZBB en de Dorpsraad afstemming is of komt. Omwonenden, de ZBB en de Dorpsraad waren uitgenodigd bij de digitale toelichting maar zelfs het aantal mensen dat de digitale sessie mocht bijwonen was gemaximeerd op twintig. Den Tek geeft namens het bestuur aan dat hij het volstrekt ongeloofwaardig vindt dat de gemeente alsnog een tweede locatie serieus overweegt. Dit zodat men zich binnen het dorp toch met de mogelijke huisvesting van 300 arbeidsmigranten geconfronteerd ziet. Daarnaast zijn er al veel migranten gehuisvest in en direct rond het dorp. Niet als ‘grootschalige commerciële locatie’ maar als locatie bij de tuinders. “Als je een plattegrond erbij pakt, zie je vooral dat de dorpen alle migranten krijgen en dat de stad Zaltbommel met bijvoorbeeld een locatie zoals op het bedrijventerrein De Wildeman, vooralsnog niet. De gemeente had ook een deal met de eigenaar van de HvS en Kafra kunnen sluiten om op die locatie een onderkomen neer te zetten Dat had de gemeente een cashout kunnen besparen van € 500.000,- of had het de investering kunnen doen verminderen op een door de gemeente of een investeerder aan te kopen pand. Dit had meteen de migratiedruk op de dorpen weggenomen. Dit begint nu toch echt een soap te worden. Daar wil de ZBB simpelweg niet in meespelen”, vervolgt Den Tek.

Beleid, maar alsnog geen spreiding

“Alle partijen waren het bij de vorming van het nieuwe huisvestingsbeleid eens dat de locaties gespreid moesten worden en toch overweegt men een tweede grote locatie wéér in ons dorp. Dat kan niet en wij vinden als bestuur dat de bewoners meer van zich mogen laten horen”, vervolgt Den Tek. “Als we hiermee akkoord gaan, zijn we geen knip voor ons neus waard. Daarnaast twijfelen we aan de oprechte bedoelingen van de gemeente en daar gaan we dus niet meer ‘tegen vechten’. De ZBB heeft vorige week nog een e-mail gestuurd aan de gemeente om erop te wijzen dat de gemoederen op Facebook hoog opliepen en dat bepaalde inwoners echt radicaliseren. Als de gemeente een initiatiefnemer voor een tweede keer op deze wijze laat communiceren, zijn er geen lessen getrokken uit wat in oktober 2017 gebeurde. Toen verzamelden zich in korte tijd zo’n 300 boze dorpsbewoners bij een inspraakavond.” Den Tek benadrukt dat de gevolgen van de Corona-maatregelen nu misbruikt worden om tóch weer het huisvestingsbeleid erdoor heen te drukken, ten nadele van het dorp. Dit heeft het bestuur doen besluiten om per direct te stoppen met haar activiteiten en de vereniging op te heffen.

Crystal meth Plataanstraat wietkwekerij Ambachtsweg hypotheek Sneek fiets camping ’t Meulenhuis minderjarige wiet gemeentesecretatis Zandstraat nepmails Velddriel laadpaal