Geen geconcentreerde huisvesting arbeidsmigranten aan Parallelweg 1 te Zuilichem

Het college in Zaltbommel wijst het principeverzoek definitief af voor het tijdelijk huisvesten van 150 arbeidsmigranten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem. Na een eerdere afwijzing bood het college de initiatiefnemer tijd om het voorstel aan te passen. Ook het aangepaste voorstel voldoet niet aan de voorwaarden.

Redenen voor afwijzing

Het voorstel van de ontwikkelaar kent gezien de locatie drie redenen voor afwijzing. Ten eerste wordt er niet voldaan aan de afstandseis, tussen twee locaties met geconcentreerde huisvesting moet minimaal 750 meter afstand worden aangehouden. De door initiatiefnemer voorgestelde kadastrale splitsing van het perceel wordt niet als maatschappelijk aanvaardbare oplossingsrichting beoordeeld. Ten tweede is de verkeersveiligheid op de Parallelweg in het geding door de te verwachte toename van verkeer. Daarnaast is de door initiatiefnemer voorgestelde verbreding van de Parallelweg niet onderzocht op haalbaarheid. Ten derde is door de initiatiefnemer onvoldoende duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor het landschap en de natuur en hoe deze gevolgen op een duurzame wijze kunnen worden gecompenseerd.

Omgeving

Daarnaast blijkt uit de brief van de dorpsraad Zuilichem en de namens de bewoners van Zuilichem ingediende petitie dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor beoogde (tijdelijke) ontwikkeling aan de Parallelweg 1 te Zuilichem. Dit is een aanvullende reden voor afwijzing.

Poederoijen danscentrum Rosmalen steunpakket Burgemeester Posweg natuurtoezicht getuigen gezocht beroving OMT cryptocommunicatie lockdown buitendienst Rossum bromfiets burgerking Terugroepactie