Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Rabobank

Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Met andere woorden, het naleven van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme) en de gevolgen daarvan. De aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek is een melding van DNB (De Nederlandsche Bank). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.

rijksaterstaat vliegtuig SEM school crimineel Piaggio Dalemstraat Haary Booshof Hogeweg avondklok Zandstraat defensie MFC de Steen kidsswing fiets