Cijfer 8,2 voor leerlingenvervoer Bommelerwaard

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel voerden de afgelopen maanden het periodieke onderzoek naar klanttevredenheid binnen het leerlingenvervoer - voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen - uit. De leerlingen en hun ouders waardeerden het vervoer gemiddeld met een 8,2. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het vorige onderzoek in 2017. Het rapportcijfer was toen gemiddeld een 7,9.

Kwalitatief uitstekend vervoer

Leerlingen en hun ouders bestempelen de wijze waarop de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel het leerlingenvervoer uitvoeren als kwalitatief uitstekend. De manier waarop de chauffeur de leerlingen en hun ouders te woord staat en problemen oplost, de acceptabele duur van de reistijd en de goede informatievoorziening vanuit de vervoerder en de gemeente richting ouders zorgen voor deze positieve uitkomsten. Wethouders Sørensen (Maasdriel) en Bragt (Zaltbommel) zijn trots op deze onderzoeksresultaten: “Deze resultaten bevestigen dat het leerlingenvervoer in de Bommelerwaard al jaren goed op orde is en blijft.”

Aangedragen verbeterpunt

Het enige verbeterpunt dat ouders aandragen in het onderzoek is het gebruiksvriendelijker inrichten van het webportaal. In dit portaal kunnen ouders zelf wijzigingen doorvoeren voor het vervoer van hun kind. Als ouders twee of meer kinderen hebben die gebruik maken van leerlingenvervoer, levert het gebruik van het webportaal in de huidige situatie wel eens problemen op. In het lopende schooljaar 2020-2021 en bij het binnenkort nieuw aan te besteden leerlingenvervoer, houden de gemeenten uiteraard rekening met de uitkomsten van het onderzoek en de aanpak van het verbeterpunt.

Achtergrond onderzoek

Een student Bestuurskunde van Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch voerde het onderzoek uit in opdracht van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Op advies van de Cliëntenraad Leerlingenvervoer voeren de gemeenten twee- à driejaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te meten en te waarborgen.

lantaarnpaal klanttevredenheid Burgwal ambulance Prinses Margrietstraat Minister Van Nieuwenhuizen MG Schmidthof C.H. van Maanenstraat Wethouder Peter de Vries proces verbaal sigaretten Gasthuisplein voertuigbrand ommetje loden leiding