Politiemensen uit België, Nederland en Luxemburg kunnen voortaan gemakkelijker en beter over elkaars grenzen heen samenwerken. De bevoegde ministers en de politiechefs uit de drie landen hebben vandaag de uitvoeringsafspraken ondertekend, die nodig zijn voor inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-verdrag over de politiesamenwerking per 1 oktober 2023. Het is een belangrijke mijlpaal in het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van burgers en in het snel en doeltreffend kunnen optreden op elkaars grondgebied.

De rechtbank veroordeelt een 21-jarige man uit Rotterdam tot een celstraf van 2 jaar voor een mislukte uitlokking van een aanslag met vuurwerk in Kerkdriel. Een andere 21-jarige man uit Rotterdam wordt hiervan vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De mislukte uitlokking van de aanslag staat in relatie tot de afpersingszaak van een fruitbedrijf in Hedel.

Minister Hugo de Jonge informeert de Tweede Kamer vandaag in een Kamerbrief over de verwachte toegestane stijgingspercentages van de huren in de gereguleerde en vrije sector voor komend jaar. De huren in het gereguleerde segment (sociale huur) mogen vanaf 1 juli 2024 naar verwachting met maximaal 5,8% stijgen, omdat ze de huidige loonontwikkeling volgen. In het vrije segment is het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie leidend voor de maximale huurverhoging. In die sector wordt voor 2024 een toegestane huurstijging van ongeveer maximaal 4,9% verwacht. 

VELDDRIEL - Op donderdag 14 september vond onder coördinatie van de gemeente Maasdriel een grootschalige integrale verkeerscontrole plaats aan de Veilingweg in Velddriel. Verschillende instanties, waaronder de politie, Belastingdienst, Sociale Recherche, douane, Werkzaak Rivierenland en de gemeente bundelden hun krachten voor deze actie. Gezamenlijk legden zij de focus op het opsporen van misstanden, zoals verkeersovertredingen, openstaande schulden, boetes en fraude.

KERKDRIEL - In een recente ontwikkeling van het lopende onderzoek naar de langdurige afpersingszaak van een fruitbedrijf in Hedel stonden gisteren nog twee verdachten terecht bij de rechtbank in Arnhem. De twee verdachten van 21 jaar oud, afkomstig uit Rotterdam, worden ervan beschuldigd in opdracht van de hoofdverdachte te hebben geprobeerd een aanslag uit te lokken op een woning aan het Kaapeind in Kerkdriel. Het incident vond plaats in de nacht van 1 op 2 mei 2021 en resulteerde uiteindelijk alleen in het gooien van stenen tegen de ruiten van de woning.

Maasdriel - In verband met de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023, zoekt de gemeente Maasdriel gedreven inwoners om als reserve stembureauleden te fungeren.

De verkiezingen, die volgen op het kabinet's val, vereisen de inzet van stembureauleden in twee shifts: van 07:00 tot 15:00 uur en van 14:30 tot 21:00 uur. Na 21:00 uur worden de stemmen geteld, een cruciale taak.

MAASDRIEL, 13 september 2023 - De oevers en uiterwaarden langs de prachtige Maas en Waal, parels van onze gemeente, roepen om uw hulp! Op zaterdag 14 oktober 2023 organiseert de gemeente Maasdriel een bijzonder evenement - het Maas- en Waaljutten. Verenigingen worden opgeroepen om samen met hun leden de handen uit de mouwen te steken en onze natuur te beschermen tegen zwerfafval.

Vanaf 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Bijna 90% van alle examenleerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs heeft het afgelopen schooljaar zijn diploma gehaald. Daarmee ligt het percentage geslaagden, in het eerste schooljaar zónder examenmaatregelen, weer bijna op het niveau van vóór de coronapandemie. In een normaal jaar slaagt namelijk gemiddeld zo’n 92%. Dat blijkt uit de examenmonitor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde.

De afgelopen 3 jaar lagen de slagingspercentages veel hoger, onder meer omdat leerlingen een extra herkansing mochten doen vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarin ze zich hadden moeten voorbereiden op hun examen. Ook mochten ze één cijfer niet laten meetellen voor hun diploma zolang het geen kernvak was (duimregeling). In 2020 ging het eindexamen vanwege corona helemaal niet door en slaagde bijna iedereen. Afgelopen mei deden de leerlingen voor het eerst weer examen nagenoeg zónder speciale maatregelen.

MAASDRIEL - De toekomst van Maasdriel staat centraal in een grootschalig bestuurskrachtonderzoek dat onlangs werd afgerond. In opdracht van de gemeenteraad voerden onderzoekers Dirk Louter en Rijnconsult gedegen analyses uit om te bepalen hoe de bestuurskracht van Maasdriel versterkt kan worden voor de komende 12 jaar. Op woensdag 6 september 2023 werd het langverwachte adviesrapport aan de gemeenteraad gepresenteerd.

De provincie Gelderland heeft vandaag aangekondigd dat de waarschuwing voor blauwalgen bij de Zandmeren officieel wordt ingetrokken. Deze beslissing komt na recente controles uitgevoerd door Rijkswaterstaat, waarbij is vastgesteld dat er geen blauwalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Hierdoor is het risico op gezondheidsklachten niet langer verhoogd.

MAASDRIEL - De gemeente Maasdriel zet een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) in Velddriel en Kerkdriel. Dit project heeft als doel een veiligere, beter bereikbare, en leefbare omgeving te creëren. De volgende fase van het ZOR-project omvat de opstelling van een nieuw bestemmingsplan, waarvan het voorontwerp nu gereed is.

VELDDRIEL - Op 2 mei 2022 voltrok zich een tragische gebeurtenis in Velddriel. Een 2-jarige peuter werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, buiten bewustzijn en slachtoffer van een GHB-vergiftiging. In een woning in Velddriel werden de 23-jarige moeder en haar eveneens 23-jarige (ex)-partner aangehouden.

In overeenstemming met de opdracht van Rijkswaterstaat, zal aannemingsbedrijf idverde gedurende een periode van 8 september tot en met 1 oktober 2023 essentiële onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het sluiscomplex St. Andries bij Rossum. Dit onderhoud, dat van groot belang is voor de infrastructuur, zal enige hinder veroorzaken voor zowel weg- als fietsverkeer.

MAASDRIEL - De Gemeente Maasdriel heeft haar inzet voor milieubewustzijn en duurzaamheid versterkt door de invoering van de geavanceerde Slimme Bandenpomp op de parkeerplaats naast het gemeentehuis. Deze kosteloze voorziening, die wordt aangedreven door zonne-energie, biedt een geavanceerde en milieuvriendelijke oplossing voor het oppompen van autobanden en heeft al aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

nitraten Roemeen Stichting Promotie Ammerzoden Dorp koophuis Gasthuisplein fraude ziekenhuis MTD Landschapsarchitecten AstraZeneca Sint-Maartenskerk Zaaiwaard Katarijnehof A59 aangehouden rellen