Nederland schenkt 45 miljoen kilo strooizout aan Oekraïne

Nederland heeft in de afgelopen maanden 45 miljoen kilo strooizout verscheept naar Oekraïne om het land te ondersteunen met het begaanbaar houden van wegen tijdens de wintermaanden. In de afgelopen maanden zijn in totaal 5 schepen met strooizout naar Oekraïne gevaren.

Minister Harbers: “In Oekraïne vriest het deze maanden vaak en worden wegen ondergesneeuwd, waardoor mensen nog moeilijker van A naar B kunnen komen. Nederland vindt het belangrijk om Oekraïne te ondersteunen waar dat kan. Strooizout is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar erg belangrijk om wegen begaanbaar te houden. Het is goed dat we Oekraïne helpen met extra strooizout.”

Verzoek aan Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2022 een verzoek gedaan aan alle EU-lidstaten om te onderzoeken of zij strooizout aan Oekraïne konden doneren. Strooizout is belangrijk om de wegen altijd beschikbaar te houden in de winter, helemaal voor een land in oorlog. De voorraad strooizout in Oekraïne bleek niet meer genoeg vanwege de oorlog. Nederland heeft na diverse gesprekken met betrokken partners toegezegd 45 miljoen kilo strooizout te doneren aan Oekraïne.

Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken ongeveer € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om strooizout te kunnen doneren aan Oekraïne. Deze donatie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Samen met het Union Civil Protection Mechanism (UCPM) van de Europese commissie heeft Nederland de transportkosten gedeeld om het strooizout in Oekraïne te krijgen. Er zijn de afgelopen maanden in totaal 5 schepen naar Oekraïne gevaren om het strooizout af te leveren.

Vlijmen propaan Bazalt Wonen Empel Hogeweg muziektent Heusden Roland Gieles indexatie amfetamine Uilecotenweg afgesloten Zandmeren natuurgebied handsfree