Dubbeltelling in vaccinatiecijfers rechtgezet

Naar aanleiding van een signaal van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) over de zondag 31 januari op het coronadashboard gepubliceerde vaccinatiecijfers, hebben het RIVM en het ministerie van VWS de onderliggende cijfers nader onderzocht. Daarbij is geconstateerd dat er sprake is van een dubbeltelling van 17.550 prikken.

Dit is in de update van vandaag (maandag 1 februari) hersteld. Het nieuwe totaalcijfer komt uit op 343.881 prikken.

De dubbeltelling is ontstaan doordat een deel van de vaccinaties in verpleeghuizen ook is meegerekend bij de ziekenhuizen. De oorsprong van deze fout ligt in het feit dat deze vaccins in eerst instantie geleverd zijn aan ziekenhuisapotheken, waar geholpen is met het logistieke proces.

Nieuwe stand

Op het coronadashboard is de dubbeltelling inmiddels rechtgezet. Het totaal aantal gezette prikken komt daarmee uit op 343.811. Dit aantal omvat 187.339 gerapporteerde prikken bij de GGD-priklocaties, 60.716 gerapporteerde prikken in de ziekenhuizen en 95.826 prikken (rekenkundige aanname) in verpleeghuizen. Aangezien het dashboard altijd een dag later rapporteert, gaat het hier om cijfers tot en met zondag 31 januari.

Aanpassing dashboard

Bij het registeren van de coronavaccinaties is sprake van onderrapportage, zo is de afgelopen weken gebleken. Om toch een zo goed mogelijk beeld te geven van het aantal gezette prikken, toont het dashboard tijdelijk voor een deel van de vaccinatie-locaties een rekenkundige aanname van hoeveel prikken er zijn gezet. De rekenkundige benadering betreft momenteel alleen de prikken in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. De cijfers van de GGD-prikstraten en LNAZ zijn de daadwerkelijk gerapporteerde prikken.

De rekenkundige aanname die wordt gemaakt ten aanzien van het aantal prikken in de langdurige zorg is gebaseerd op de aantallen vaccins die in opdracht van het RIVM zijn afgeleverd op de priklocaties. Deze vaccins worden op dag van aflevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25% per dag) gebeurt. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per flacon voor het BioNTech/Pfizer-vaccin en 10 doses per flacon voor het Moderna-vaccin.

CBG Fietsenstalling kademuur wiet participatietraject verlopen rijbewijs Burgemeester van Randwijckstraat Booster De Vrije Heeren François-Willem De Virieu wegwerkzaamheden Prins Willem Alexanderstraat rommelmarkt Kazemat geweld