Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel presenteren Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025

De afgelopen maanden werkten de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met Woningstichting Maasdriel, De Kernen en Bazalt Wonen aan een nieuwe woonvisie voor de Bommelerwaard. Zij gingen daarvoor in gesprek met verschillende partners op het gebied van wonen, zoals ontwikkelaars, makelaars, huurvertegenwoordigers en dorpsraden.

De gemeenteraad van Maasdriel bespreekt de Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 op woensdag 23 juni tijdens de commissievergadering. De gemeenteraad van Zaltbommel doet dat tijdens de carrouselvergadering op 24 juni.

De woonvisie is een belangrijk uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en dient als basis voor afspraken die de gemeenten maken met de woningcorporaties. In de woonvisie staan vijf thema’s centraal: snel voldoende woningen bouwen, meer variatie in woningaanbod, verduurzamen van bestaande woningen, wonen met passende zorg en leefbaarheid in de kernen.

Bouwen voor alle inwoners

De woningbouwopgave voor Maasdriel voor de komende tien jaar bestaat uit ongeveer 1250 woningen. Wethouder Erik van Hoften: “We gaan de realisatie van woningbouwplannen de komende jaren versnellen. De woonvisie bevat de juiste kaders om met onze partners tot de benodigde afspraken en acties te komen waarmee we samen de druk op de woningmarkt kunnen verlichten. Bij het maken van de plannen houden we oog voor de identiteit van Maasdriel en alle elf kernen. Op die manier zorgen we er samen voor dat inwoners in onze gemeente willen-, maar misschien nog belangrijker, ook kunnen (blijven) wonen en blijven we een aantrekkelijke gemeente voor mensen om zich te vestigen.”

Versnellen

De gemeente Zaltbommel staat voor de uitdaging om de komende tien jaar zo’n 1450 woningen te realiseren. Wethouder Gijs van Leeuwen heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken:

“De gemeente Zaltbommel behoort tot de top 20 gemeenten waarin naar verhouding de meeste woningen worden gebouwd. We gaan de komende vijf jaar ons woningbouwprogramma ook nog eens versnellen om het tekort aan woningen in te halen. Het uitgangspunt daarbij is dat we voor de verschillende doelgroepen passende woningen realiseren. Daarnaast willen we waar nodig verschillende instrumenten inzetten om de woningmarkt te ondersteunen, denk aan zelfbewoningsplicht en terugkoopconstructies.”

propaan deurwaarder Woerden lasercontrole standplaats verkeersveiligheid buitenstad dansles Roemeen Ingenieursbureau Antea kinderopvang DES Hedel Veiligheidsrisicogebied Kentalis Compas College Zaltbommelse Binnenstad