Politie pakt 14 geldezels aan in Gelderland-Zuid

In politiedistrict Gelderland-Zuid zijn deze week veertien geldezels door de politie verhoord. De verhoren vonden plaats in het kader van Week van de Digitale Veiligheid, georganiseerd door de vijftien gemeenten en de politie in het gebied. Gedurende de hele week is aandacht gevraagd voor de gevaren van digitale criminaliteit en bewustwording en voorkomen van cybercrime.

Geldezels zijn de mensen die zich door online oplichters laten verleiden om hun bankrekening ter beschikking te stellen. Bij bijvoorbeeld vriend-in-nood-fraude via WhatsApp komen verkregen opbrengsten op hun rekening terecht en worden daarna doorgesluisd. De politie richt zich hier nadrukkelijk op: Via de geldezels vergroten we onze opsporingskansen en komen we uit bij de hoofddaders achter deze cybercrimedelicten.

Met name jongeren
De geldezels in kwestie kwamen naar voren in een analyse van het cybercrimeteam in Oost-Nederland. De meeste verdachten zijn jongeren en ze wonen allemaal in één van de gemeenten waar de Week van de Digitale Veiligheid is georganiseerd. Daarnaast zijn nog enkele verdachten in beeld die zich op een later moment op het bureau moeten melden. Na onderzoek draagt de politie zaken over aan het Openbaar Ministerie, die uiteindelijk over vervolging beslist.

Praat erover
Preventie is belangrijk. Portefeuillehouder cybercrime bij de politie in Gelderland-Zuid Sjoerd Elmans doet daarom een oproep aan ouders: ‘Geef uw kinderen de duidelijke boodschap mee nooit hun pinpas en pincode uit te lenen onder welke omstandigheid dan ook. Krijgen ze een aanbod om snel geld te verdienen? Dat is foute boel. Altijd.’

De gevolgen voor de geldezel en hun ouders zijn ingrijpend. De pakkans is namelijk ontzettend hoog. De geldezels kunnen opdraaien voor de schade en ze kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Met als mogelijk gevolg een forse schuld met bijbehorende afbetalingsregeling en een strafblad. Ook de bank kan maatregelen nemen. Zo kan het zijn dat deze jongeren acht jaar lang geen gebruikmaken kunnen maken van de financiële diensten van banken. Zo is het lastig een telefoonabonnement af te sluiten of een nieuwe rekening te openen.

Waarschuwen
Politie, OM en banken wijzen jongeren al langer op de gevaren van geldezel worden. De politie doet dat onder meer via vraaghetdepolitie.nl  en Instagram. Daarnaast zijn er jongerencampagnes, waarbij andere partners aandacht vragen voor dit fenomeen.

Ridderstraat schadevergoeding tankstation Ondernemersvereniging de Zandmeren samenwerking World cleanup day storing JCVANKESSEL Hogesteeg Waterstraat asbestcement Hogeweg hypotheek FIOD pluktreintrekker