Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen zich vanaf begin juli laten vaccineren

Vanaf begin juli kunnen de eerste jongeren die dat willen zich laten vaccineren tegen het coronavirus met BioNTech/Pfizer. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag besloten nadat de Gezondheidsraad hier gisteren een positief advies over gaf. Het vaccineren van jongeren zorgt voor directe en indirecte gezondheidswinst voor henzelf en kan een opleving van het virus in het najaar tegengaan. 

De eerste jongeren, geboren in 2004, kunnen vanaf aanstaande vrijdag, 10 uur, een afspraak maken, telefonisch met de GGD of met DigiD via de gebruikelijke site. De dagen daarna volgen de jaren 2005, 2006 etc. Per dag wordt zoals gebruikelijk gekeken of er een geboortejaar uitgenodigd kan worden. Naar het zich nu laat aanzien hebben alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar die dat willen nog voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik. De tweede volgt dan in september, de eerste maand van het nieuwe schooljaar.

Vaccinatie levert jongeren directe en indirecte gezondheidswinst en vrijheid

Vaccinatie levert jongeren directe gezondheidswinst op, volgens de Gezondheidsraad. De directe gezondheidsschade door corona is voor jongeren veelal niet groot. Toch kan het virus ook bij jongeren zorgen voor ernstige complicaties en ziekenhuisopname en kunnen zij er flink en langdurig last van hebben (Long COVID). Vaccinatie voorkomt dit. 

Daarnaast hebben jongeren veel last van de maatregelen tegen corona. Veel jongeren hebben het zwaar gehad afgelopen schooljaar. Door corona zijn meer onderwijsachterstanden ontstaan, vooral bij jongeren die toch al minder kansen hebben. Niet alleen virtuele lessen, quarantaines en het gemis van (team)sporten, ook het afstand houden valt jongeren zwaar. Door vaccinatie besmetten zij elkaar onderling minder en vermindert de kans dat jongeren komend schooljaar in quarantaine moeten. 

Als jongeren zich laten vaccineren, kan dat daarnaast een ernstige opleving van het virus in het najaar helpen tegengaan. Het RIVM heeft berekend dat het vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar bij een vaccinatiegraad van 65-85% kan zorgen voor een afname van het reproductiegetal van 20-35%. Dat is fors en betekent een afname van het aantal infecties, ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfte bij volwassenen. Dit is een belangrijke factor in het onder controle krijgen van een opleving van de deltavariant in het najaar, aldus het OMT, en daarmee een onvermijdelijke keus, zegt minister De Jonge. 
 

Vaccinatie is de enige uitweg uit de crisis

Er zitten belangrijke maatschappelijke, medisch-ethische, epidemiologische en juridische aspecten aan het bieden van de mogelijkheid van vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar. Juist omdat de medische risico’s als gevolg van COVID-19 voor jongeren klein zijn. Daarom heeft de Gezondheidsraad verschillende experts uitgenodigd bij de totstandkoming van hun advies, zoals kinderartsen, (medisch)ethici, specialisten in kinderrechten en cardiologen. Zij hebben gisteren minister Hugo de Jonge helder geadviseerd jongeren vanaf 12 jaar een BioNTech/Pfizer-vaccin aan te bieden. Tieners vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen zich te laten vaccineren, jongeren vanaf twaalf jaar besluiten samen met hun ouders. De minister neemt het advies om jongeren vanaf 12 jaar de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren vandaag integraal over. 

Minister Hugo de Jonge: “Ik wil jongeren graag, net als volwassenen, de gelegenheid bieden om zich te laten vaccineren tegen corona. Want ook zij hebben de gevolgen van de pandemie hard gevoeld de afgelopen anderhalf jaar. Ook voor jongeren geldt dat vaccinatie hen vrijheid biedt. En met hun vaccinatie helpen ze een opleving van het virus in het najaar tegengaan.”
 

Veiligheid van de vaccins

Het EMA en CBG stellen hoge eisen aan de vaccins en hanteren zeer strenge criteria, die hetzelfde zijn als bij de toelating van andere vaccins. Alleen als vaccins echt veilig zijn mogen ze worden gebruikt. Dit wordt continu in de gaten gehouden. Het geneesmiddelencomité van het EMA geeft op basis van alle beschikbare studies aan dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen. Het EMA heeft eerder al besloten dat BioNTech/Pfizer veilig is vanaf 12 jaar. 

De Verenigde Staten en Canada vaccineren al jongeren vanaf 12 jaar met een BioNTechPfizer-vaccin. Binnen de EU zijn Duitsland, Frankrijk, Spanje en Roemenië van plan om dat vaccin aan alle jongeren vanaf 12 jaar aan te bieden. EMA kijkt nog naar het toelaten van vaccineren van jongeren met Moderna.

Gruttostraat Dalemstraat indentiteitskaart Waardenburg Europarcs preventie riolering Kruidenaan insluiping archeologisch onderzoek loon Maren Kessel dorpsraad velddriel DES Hedel hondenbezitters