TONK wordt ruimhartiger toegekend

Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat nu weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen. De TONK-regeling is er voor huishoudens die er door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit zijn gegaan, waardoor zij vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. De regeling ging begin dit jaar in.

Al snel werd duidelijk dat de TONK enerzijds minder vaak werd aangevraagd dan gedacht, en anderzijds dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming sterk per gemeente verschilde. Bekendheid en budget moesten omhoog. Het kabinet verdubbelde het budget naar 260 miljoen euro. Minister Koolmees ging veelvuldig met bestuurders van gemeenten, VNG en Divosa in gesprek over de inzet van de regeling.

Veel gemeenten passen regeling aan

De inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Uit een enquête van Divosa blijkt dat veel gemeenten de regeling in hun gemeente hebben aangepast of dat voornemens zijn te gaan doen. Bijvoorbeeld door het ophogen van de uitkering of het laten vervallen van de vermogenstoets. Gemeenten doen veel inspanningen om mensen te bereiken die mogelijk geholpen kunnen worden met de TONK, door mensen die eerder een aanvraag deden actief opnieuw te benaderen en door de aanvraagprocedures te vergemakkelijken.

De TONK-regeling is, net als de andere regelingen uit het steunpakket, verlengd tot en met 30 september van dit jaar. Huishoudens in financiële nood kunnen dus langer gebruik maken van de ondersteuning

apr 07, 2023

Afsluiting N831

Gemeente Maasdriel
Van dinsdag 11 april tot en met vrijdag 26 mei is de N381 tussen de Alemse rotonde en de…
Gebr. van Kessel rioolwater Kloostertijd Weitjesweg vrachtwagenheffing Henny van Kooten Lange Achterdijk moord quarantaineplicht Vlijmen Utrecht politie Middelkampseweg Vijfherenlanden Herinrichting