Iedere 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden

Vanwege de oprukkende omikronvariant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden. Uit het Verenigd Koninkrijk weten wij dat een booster kan helpen om de bescherming tegen deze variant te verhogen en verspreiding tegen te gaan. Dit heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dinsdagavond bekendgemaakt.

Er wordt geprikt van oud naar jong en dat blijven we doen. De booster wordt gegeven na 3 maanden in plaats van na 6 maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting. In totaal krijgen er nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. Nederland heeft hiervoor genoeg vaccins. 

De omikronvariant verspreidt zich sneller dan de deltavariant. Hoewel er veel nog niet zeker is, is wel duidelijk dat deze nieuwe variant zich minder aantrekt van de opgebouwde immuniteit. Het OMT verwacht dat de omikronvariant in de komende weken de plaats van de deltavariant zal overnemen en houdt rekening met een forse toename van infecties in januari. De boosterprik helpt de bescherming weer op peil te brengen. Dat blijkt uit eerste onderzoekresultaten uit Engeland.  

60-plussers en griepprikgroep

Vandaag zijn de laatste 60-plussers uitgenodigd die langer dan 6 maanden geleden hun laatste vaccinatie of coronabesmetting hebben gehad. De komende dagen volgen de 60-plussers die 3 maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie of coronabesmetting hadden. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 60-plussers een booster aangeboden. 

Minister Hugo de Jonge: “Omikron is helaas echt een nieuwe werkelijkheid, heel zorgelijk. Daarom versnellen we nogmaals de boostercampagne voor alle volwassenen. Daarmee hebben we onze bescherming beter op orde en verminderen we de druk op de zorg. Het is fantastisch dat RIVM, GGD GHOR en partijen als het Rode Kruis, huisartsen, ziekenhuizen, Defensie en duizenden mensen alles op alles zetten om hierbij te willen helpen. Dus, haal je booster en help met het vertragen en verlagen van de omikrongolf.”

Na de 60-plussers volgen de 60-minners op volgorde van leeftijd. De GGD’en schalen verder op om mogelijk te maken dat iedereen snel aan de beurt komt. Daarbij krijgt de griepprikgroep (met een verhoogd medisch risico) onder de 60 jaar een uitzondering. Een groot deel van deze groep krijgt vanaf 23 december zoveel als mogelijk een sms met een oproep zich te melden bij een GGD in de regio. Verder gaat het op volgorde van leeftijd zo snel als mogelijk. Eenvoud is het sleutelwoord. 
 

GGD prikt op 140 locaties

De GGD GHOR heeft nu al 85 locaties, daar komen er de komende weken 15 bij. Ook zijn er 40 satellietlocaties die van plek kunnen wisselen al naar gelang de drukte. 10 van de priklocaties zijn XXL-locaties met meer dan 12 prikstraten. De GGD GHOR schaalt verder op in de hoeveelheid personeel. Het gaat dan om aangemelde reservisten, maar vooral ook uitzendbureaus, het Rode Kruis, hbo- en mbo-studenten en medewerkers van Defensie. 

De huisartsen is gevraagd te helpen bij het een versnelling van het vaccineren van  niet mobiel thuiswonenden en in zorginstellingen zonder eigen medische dienst. Daarnaast is gevraagd of ziekenhuizen verspreid over het land een aantal priklocaties wil organiseren en zo mee willen helpen om deze enorme versnelling te realiseren.
Ondertussen gaat de inzet van de GGD om de vaccinatiegraad van de eerste twee prikken verder te verhogen, door. Tenslotte roept het kabinet iedereen met klem op ook vanwege deze nieuwe variant zich strikt aan de maatregelen en adviezen te houden.

taser Crystal meth kerkklokken korfbalveld quarantaineplicht Zandmeren Zwolle Johan van Oldebarneveldtstraat huurdersvereniging Bommelerwaard co2 insluiping Oude Wasserij veegwagen De Lucht nepmails