Scheepsongevallen op Nederlands water stijgen in 2022; Onderzoek naar verplicht vaarbewijs voor recreatievaart

Naast het onderzoek naar een mogelijk verplicht vaarbewijs voor recreatievaart, overweegt Rijkswaterstaat nog twee andere maatregelen om het aantal scheepsongevallen in de recreatievaart terug te dringen. Een van deze maatregelen is de registratie van pleziervaartuigen. Momenteel wordt onderzocht hoe een effectieve registratie van pleziervaartuigen kan worden opgezet en welke categorieën pleziervaartuigen hieronder moeten vallen. Het doel van deze registratie is om beter inzicht te krijgen in het aantal vaartuigen op de Nederlandse wateren en het handhaven van de verkeersregels te vergemakkelijken.

Daarnaast wordt er gekeken naar verdere scheiding van beroeps- en pleziervaart op de waterwegen. Dit kan worden bereikt door tijdens het recreatieseizoen extra "recreatiebetonning" te plaatsen op verschillende locaties. Ook het stimuleren van aparte sluiskolken en nevenvaarroutes voor recreatievaart behoort tot de mogelijkheden. Het doel van deze maatregelen is om de interactie tussen beroeps- en recreatievaart te verminderen en zo gevaarlijke situaties te voorkomen.

De bevindingen van het onderzoek naar het verplichte vaarbewijs, de registratie van pleziervaartuigen en de verdere scheiding van beroeps- en pleziervaart zullen worden meegenomen in de herziening van de risicoanalyse nautische veiligheid binnenwateren, die gepland staat voor 2024. Op basis van deze herziening kunnen vervolgstappen worden genomen om de veiligheid op de Nederlandse wateren verder te verbeteren.

Rijkswaterstaat benadrukt dat het gezamenlijke doel is om een veilige en verantwoorde vaaromgeving te creëren voor zowel beroeps- als recreatievaart. Het blijft van groot belang dat alle vaarweggebruikers goed op de hoogte zijn van de geldende vaarregels en dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid op het water te waarborgen. Met een gecombineerde inzet van maatregelen en bewustwordingscampagnes wil Rijkswaterstaat het aantal scheepsongevallen verminderen en bijdragen aan een veilig en plezierig vaarseizoen voor iedereen.

MTD Landschapsarchitecten alcoholcontrole Karstraat klompenpad blauwe vlag onderzoek geldezel Dunea Bussum World cleanup day wespen UITagenda sabotage Parkeerterreinen Rotterdamse Bol TBS